Pandemi İşe Alımda Neleri Değiştirdi?

Pandemi İşe Alımda Neleri Değiştirdi?

2020 başı itibariyle hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan pandemi, hayatımıza kattığı sosyal mesafe, sanal görüşmeler ve evden çalışma gibi birçok kavramla beraber hepimiz için oldukça etkili bir değişim ajanı oldu. Bu değişimin işe alım ayağına yansımaması tabi ki beklenemezdi. Gelin tüm bu değişimlerin tüm aktörleri nasıl etkilediğine bir göz atalım.

Adaylar

Artık evden çalışma birçok firma için kalıcı bir çözüm olarak kendini gösteriyor. Tüm çalışanların sürekli evden çalıştığı sanal bir iş ortamı – insanların sosyal doğaları gereği –kalıcı olmasa da hibrit bir çalışma mantığının kalıcılığı aşikâr. Bu durum, sadece ofisin olduğu şehirden değil çok daha geniş bir havuzdan aday aranabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bir pozisyon için çok daha kolay ve çok daha fazla sayıda adaya ulaşmak mümkün oluyor. Yani rekabet bir kat daha arttı!

Evden çalışma modelinin kalıcılığının belli olması, uzaktan çalışabilmeyi de bir yetkinlik olarak literatüre soktu. Internet bağlantılarını halledebilmek, evde bir çalışma ortamı yaratıp konsantrasyonu sağlayarak işini yapabilmek, evin içindeyken ev ve iş hayatını ayırabilme yetileri artık her düzeyde aranan nitelikler oldu.

Evden çalışmanın beraberinde getirdiği bir diğer durum da daha esnek çalışabilme yetisi. Uzaktan çalışma, profesyonellerin iş ve özel hayat dengelerinde değişikliklere sebep oluyor. Çalışanlar bir jonglör gibi birçok önceliği beraberce yönetmeye çalışıyor. Ya da farklı lokasyonlarda hatta farklı zaman dilimlerinde yaşayanlardan oluşan takım çalışmaları gerekebiliyor. Dolayısıyla bu durum yeri geldiğinde geleneksel ofis saatlerinin dışına çıkmayı da gerektiriyor.

Çalışma ortamının ev veya ofis olmasından bağımsız olarak, hemen her işe alım firması ve işveren firma, görüşme ve testleri mümkün olduğunca sanal ortamda yapmaya çalışıyor. Bu durum da adayın vaktini daha verimli kullanmasını, mülakata gidip gelirken yolda geçirdiği zamanı tasarruf etmesini sağlıyor.

Pandeminin beraberinde getirdiği belirsizlikler, firmaları maliyet kontrolüne mecbur bırakıyor. Birçok firma, var olan pozisyonları dondurma ya da varolan çalışanlarına ek sorumluluklar verme suretiyle, yeni alımları mümkün olduğunca ötelemeye çalışıyor. Bununla beraber yeni alım sürecinde olan firmalar da aralarına katılacak profesyonellerin ileride farklı görevlerin de altından başarıyla kalkıp kalkamayacaklarına da bakarak karar veriyorlar. Bu durumda adayların yetkinliklerini arttırmaları (upskilling), diğer adaylar arasında öne çıkmalarını sağlayacaktır. 

Firmalar

Kalıcı olarak hibrit çalışma ortamı modelinin uygulanacağından bahsettik. Finansal açıdan baktığımızda, bu durum firmalara kira, elektrik, su, servis aracı, yemek hizmeti ve benzeri durumlarda ciddi tasarruflar sağlayacaktır. İnsan kaynakları yönetimi açısından baktığımızda da çalışanların belirli zamanlarda iş dışı ihtiyaçlarını gerçekleştirebileceklerini ve firmalarının onlara, işlerini terminlere uyacak şekilde yapacaklarına dair güvendiğini bilmeleri, aslında çalışan bağlılığını sağlamak için çok faydalı bir araç. Bu da beraberinde firmalarına bağlı çalışanlar, yüksek verim ve düşük çalışan devir hızını getiriyor. Tabi ki çalışma modelinin değişmesi, firmaların teknoloji altyapıları ile doğru orantılı ilerliyor. Dolayısıyla firmalar sabit ofis giderlerinden tasarruf ederken, uzaktan erişim, mobil araçlar, iç sistemlerine birçok dış ağdan girişi yönetme, siber güvenlik gibi konulara da yatırım yapmak durumunda kalıyorlar.

İşsizlik oranları ülkemizde git gide artsa da yetkin ve yüksek potansiyelli beyaz yakalara olan talebin sürekliliği inkâr edilemez. Özellikle pandeminin getirdiği sosyal kısıtlama ve izolasyonları tecrübe etmek, beyaz yakalı profesyonellerin işverenin önerdiği paketi değerlendirirken, sosyal haklar ve ruh ve beden sağlığıyla ilgili destekleri de ön planda tutmasına neden oldu. Artık işverenin sunduğu sağlık sigortasının kapsamı da evden çalışma için verdiği ekipman desteği de sanal ortamdaki sosyalleşme imkanları da profesyönellerin firma seçimlerinde etkili oluyor. Bu da firmaların çalışan bütçesi dağılımlarını gözden geçirmeleri gerekliliğini doğuruyor.

Firmaların hayatına giren bir diğer zorlu nokta ise sanal ortamda görüşüp işe almaya karar verdikleri takım arkadaşlarını, sanal ortamda çalışırken ekibe ve şirket kültürüne adapte edebilmeleri yani oryantasyon süreci. Pandemi öncesi dönemde uygulanan işe alıştırma çalıştayları (onboarding), belirli bir süre farklı lokasyonlarda aynı pozisyondaki kişiyle çalıştırma veya “buddy” sistemi gibi uygulamalar artık imkânsız durumda. Karşılaşılan bu kısıtlamalar, İK yöneticileri için yepyeni bir problem olarak kendini gösteriyor. Klasik oryantasyon süreçlerinin işletilemediği bu dönemde, profesyonellerin yeni işlerinde performans göstermesi için en iyi çözüm, pandemi öncesi yıllarda artan bir trende sahip olan “on-board coaching” olarak görünmektedir.

Biz de Ageo International olarak bünyemizde bulunan profesyonel koçlar ile yeni işe alınmış üst düzey profesyonellerin adaptasyon süreçlerini fasilite ediyor ve firma kültürüne daha hızlı adapte olabilmeleri için onlara destek oluyoruz. 

İşe Alım Firmaları

Bir yandan firma yetkilileri, adaylar ve işe alım danışmanlarının sağlığını korumak, bir yandan firmanın ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ve potansiyelin layığıyla test edilmesini sağlamak ve bir diğer yandan da adayların müstakbel işverenleri olacak firmaları detaylıca tanımalarını sağlamak gibi birçok önceliği yönetmek durumunda kalan bizler de haliyle evden çalışma uygulamaları, sanal ofis araçları ve sanal işe alım metodolojileri gibi birçok yenilikle tanıştık. Artık hepimiz çevrimiçi mülakat teknikleri ve toplantı araçları kullanımı konusunda uzman olduk. Karakter ve yetkinlik envanterleri, uzun zamandır zaten olmazsa olmazlarımızdı. Pandemiyle birlikte yüz yüze derinlemesine mülakatlarda yapabileceğimiz analizlerin eksikliğini, süreç içinde psikometrik uygulamalarla tamamlıyoruz. Bu alanda en önemli yardımcımız olan Enneagram metodolojisi ile birbiri ile uyumlu çalışabilecek profesyonelleri belirleme ve dolayısıyla daha efektif takımlar oluşturabilmede son derece etkili sonuçlar aldık.

Uzaktan mülakat ve ölçümleme sistemleri, bizi rakiplerimizden ayırarak, bir işe alım firması olarak da daha kısa sürede daha geniş bir coğrafyadaki adaylara ulaşmamıza vesile oldu.

Pandeminin sektörler üzerinde çok daha farklı etkileri de oldu. Müşterilerimizin gündelik hayatlarındaki değişiklikler, fırsatlar ve tehditler ile ilgili bilgi sahibi olmamız, onları doğru adaylar, doğru pozisyonlar, doğru paketler ve doğru zamanlar konusunda yönlendirebilmemizi sağlıyor. Intersearch Worldwide Sektörel Çalışma Grupları ile bizler, her sektörün dinamiklerine global düzeyde hâkim oluyor, müşterilerimizi de trendler ile ilgili bilgilendiriyor, yeni aday arayışlarında baktığımız yetkinlik setlerini sürekli güncelliyoruz.

Bize Ulaşın.