Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi

Müşterilerimizin gelecekteki liderlerini ayırt etmesi ve geliştirmesi gerektiğini bilerek, çalışanların veya adayların yönetim ve liderlik yeteneklerini etkili bir şekilde analiz etmekte onlara rehberlik edecek değerlendirme ve geliştirme merkezleri uyguluyoruz.

Bir değerlendirme merkezi; işle ilgili simülasyonlar, mülakatlar, psikometrik uygulamalar, çeşitli akıl yürütme ve anlamlandırma testleri dahil olmak üzere çoklu değerlendirmelere dayanan standart bir davranış analizinden oluşur. Bir bireyin, belirli bir role uygunluğunun çeşitli yetkinlikler itibariyle detaylı olarak değerlendirilmesidir. Kuruluşlar, işe alım ve iç eğitimden, terfi ve yedekleme planlamasına kadar çeşitli nedenlerle, var olan işgücünü değerlendirmek için bu araçları kullanır.

Çalışanları değerlendirmek için de aynı teknikler kullanıldığı için, geliştirme ve değerlendirme merkezleri genellikle aynı varsayılır. Bir geliştirme merkezi, mevcut profesyonellerin potansiyelini değerlendirip, güçlü yönlerini ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek detaylı bir bireysel gelişim planı sağlarken; bir değerlendirme merkezi potansiyel adayları çeşitli yetkinlikler bazında analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Kuruluşunuzun ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış değerlendirme ve geliştirme merkezleri ile birlikte çevrimiçi test platformları sunuyoruz. Bu araçlar, yöneticileri değerlendirmek ve geliştirmek için kullanılabileceği gibi toplu işe alım projelerinde de verimli sonuçlar sağlamaktadır.

Bize Ulaşın.