Koçluk ve Liderlik Gelişimi

Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada başarılı olmanın tek yolu, değişime uyum sağlamayı öğrenmektir. Doğamız tutarlılık ve alışkanlık arama eğilimindeyken, alışılmış kalıplardan nasıl çıkacağımızı ve hızla değişen gerçekliğe nasıl tepki vereceğimizi anlamalıyız. 

Nihayetinde amacımız, iş ortaklarımızın içinde bulundukları ekosistemlere daha etkin bir şekilde uyum sağlayıp hareket edebilmeleri için, performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmaktır. Etkili eylemlerin önündeki en büyük engeller, çoğunlukla kendi zihnimizden kaynaklanır. Alışkanlığa dayanan, bilinçsiz düşünme, duygu ve davranış kalıpları nedeniyle, değişimden kaçınma eğilimindeyizdir. Kendimize dair düşüncelerimizin ve inançlarımızın kontrolünü ele almayı öğrenmek ve onları daha gerçekçi bir şekilde yeniden oluşturmak, etkili ve odaklanmış eylemlerde bulunmamızı sağlar.  

Tüm programlarımız üç adımdan oluşur: Farkındalık, Özgünlük, Eylem. Bu adımları, çevremizi anlama ve gelişim için bir temel olarak kullanırız.  

Bireylerin gelişim yolculuğunda onları desteklemek, kurumların ise liderlik yetkinliklerini güçlendirmek için oluşturduğumuz programlarımızın temelini, kişiliğin alışkanlığa dayanan kalıplarını anlamak için mevcut en güçlü araçlardan biri olan “Awareness to Action Enneagram” oluşturmaktadır. Programlarımız, bilişsel ve evrimsel psikoloji, zaman içinde test edilmiş liderlik uygulamaları ve kişilik araştırmalarından elde edilen yararlı içgörürlere dayanmaktadır. Bu alanda, liderliğin insani tarafına odaklanan Awareness to Action International ile iş birliği yaparak, iş ortaklarımızın sürekli gelişimini destekliyoruz.

Yönetici Koçluğu

Yaşam boyu gelişen ve değişimi yöneten liderler yaratmak…

Koçluk, koç ile danışan arasındaki karşılıklı etkileşime dayanır ve liderlerin, büyümenin önüne kendi kendilerine koydukları engelleri kaldırmalarına ve daha fazla sorumluluğa hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Kariyer Koçluğu ve Danışmanlığı

Başarıya giden yolu yaratmak…

Kariyer geliştirme hizmetlerimizin amaçları şunlardır;

  • Yüksek potansiyele sahip bireyleri belirlemek, liderlik yetkinliklerini kavrayacak ve potansiyellerine ulaşmalarını sağlayacak desteği sunmak,
  • Düşük performans gösteren ancak yüksek potansiyele sahip profesyonellerin işlerine değer katacakları bir ortam yaratmalarına yardımcı olmak.

Takım Koçluğu ve Etkili Takımlar Oluşturma

Geleceği tasarlamak için birlikte çalışan ekipler oluşturmak…

Yaklaşımımız, ekip dinamikleri ve profesyonellerin kurumsal etkinlik üzerindeki bireysel etkileri hakkında bir farkındalık yaratır. Ekip ve bireysel koçluğun bir kombinasyonu, uyumlu bir kültür ve disiplinli bir uygulama yaratır. Bu program, bireylerin uyumlu bir ekip olarak değerli sonuçlar elde etmesini sağlar.

Liderlik Gelişimi

Duygusal zekâya sahip çok yönlü liderler yaratmak…

Etkili liderlik, günümüz iş ortamında başarının en önemli faktörlerinden biridir. Liderlik becerilerine sahip profesyoneller geliştirmek için çeşitli programlar sunuyoruz.

Bize Ulaşın.